Teknikkunsulter inom Bygg & Anläggning

Vad våra kunder upplever

Astrid Stenberg, Projektledare Wisdome Stockholm för Tekniska Museet

”Byggnaden Wisdome Stockholm på Tekniska museet är ett arkitektoniskt referensverk som synliggör teknisk innovation på hög nivå. En 1250 kvm stor byggnad med mycket komplexa installationer har adderats till en något föråldrad museibyggnad vilket har krävt en enorm insats vad gäller installationssamordning. Noyer har med stor noggrannhet, envishet och fokus samordnat ett utmanande projekt och levererat en slutprodukt där bl.a inomhusklimatet ligger utöver det vanliga. Noyer har dock inte bara levererat med briljans vad gäller vår nybyggnation utan har även tagit ett större ansvar för att säkra och optimera den fortsatta driften av museets olika byggnadskroppar som en helhet. Vi rekommenderar Noyer till alla som vill ha en lyhörd, kommunikativ och ansvarstagande teknikkonsult. Tack för allt! / Astrid”


TJÄNSTER

Vi erbjuder installationsledning i ett projekts alla faser med fokus på helheten, från ett vitt papper till en väl fungerande produkt för överlämning till slutkund.

Uppföljning och driftoptimering kartläggs och förtydligas.


Här utför vi bl.a:

 • Installationssamordning
 • Vägledning i projektering
 • Teoretisk funktionsprovning
 • Samordnad Kontroll
 • CE-Märkning
 • Involvering av hyresgäst & slutkund
 • Inköpsprocessen


Vi erbjuder Projekteringsledning med stor erfarenhet av komplicerade projekt och krävande verksamheter. 

Vi jobbar med en utvecklad och projektanpassad CAD-manual som verktyg för en kompett digital handlingsleverans.


Här erbjuder vi:

 • En fungerande projekteringsprocess med BIM-samordning
 • En process som fokuserar på byggbarhet och funktionalitet
 • En konsultportfölj för projektering av PH, SH, BH
 • Omfattande Risk & Möjlighetsarbete

Med egna resurser hjälper vi er att klimatberäkna era projekt för Co2 påverkan.

Vi erbjuder accessor och projektstöd i Miljöbyggnad och BREAM där vi i projektinledningen kartlägger behov av krav, utredningar, kontroller & provningar samt en plan på uppföljning genom projektet 


Installationsledning

Projekteringsledning

Miljösamordning

Våra kunskapsområden

VÅR HISTORIA

Vår resa som teknikkonsultföretag i Stockholm

Noyer AB är ett teknikkonsultföretag i Stockholm inom bygg och anläggning som specialiserar sig på Installationsledning, Projekteringsledning, Miljösamordning och 3D-samordning. 

Vår resa började med en passion för att i tidiga skeden försöka förstå helheten av projekten och därmed kunna leverera en produkt som är väl genomarbetad, en produktion som är genomförbar och tillåts hålla en hög kvalité, en produkt som fungerar och kan lämnas över med varm hand till slutkunden och driftorganisationen. 


Vi har genom erfarenhet lärt oss att det stora jobbet som skapar förutsättningar görs från vitt papper till Program, System och Bygghandling och att det är där vi ska jobba som hårdast. Men också följa med i produktionsprocessen och vara den röda tråden som så ofta saknas under produktionsskedet, för att till det trimma in en driftorganisation som ska lära sig något vi som entreprenörer har arbetat med under flera år, på endast ett fåtal timmar. 

- Här gör vi nytta!

- Här skapar vi förutsättningar!

- Här kan vi hjälpa er! 


VARFÖR ARBETA MED OSS

Effektivitet och kvalitet

Vi fokuserar på att helheten för att ett projekt ska bli bra som förutsättningarna tillåter. Där är arbetsområden som Kvalité, Ekonomi, Tid, Drift & Underhåll viktiga att arbeta med.


För att uppfylla dessa parametrar så jobbar vi främst med:

 • Optimerade systemval 
 • Byggbarhet Installation & Byggnation
 • Teoretisk funktionsprovning
 • Slutskedesplaner i tidiga skeden
 • Inköpsprocessen & Avtal
 • Produktionsprocessen
 • Kontroll & Provning
 • Drift & Underhållsmöten med slutkund genom hela projektet 

Erfarenhet och expertis

Vi har stor erfarenhet från projekt med avancerade  installationer, men också projekt som är avancerade att bygga, vilket gör att vi kan styra byggbarheten för alla discipliner redan i tidiga skeden. Vi har erfarenhet från:

 • Kommersiella lokaler
 • Skydsobjekt & Myndighetsobjekt
 • Skolor & Vårdboenden
 • Labb & Steril miljö
 • Designprojekt
 • Omöjliga projekt
 • Samverkan på riktigt

.

Kundfokus och anpassning

Oavsett era projekts omfattning och svårighetsgrad så garanterar vi ett brinnande engagemang för uppgiften tillsammans med en kvalitativ leverans. Att kunden ska förstå de tekniska utmaningrna är våran högsta prioritet och en nyckelfaktor i ett lyckat projekt.


För att optimera kundfokus utför vi detta:

 • Kundens förväntan tolkas mot möjligheterna
 • Tidiga vägval för teknsika system presenteras
 • Hur beter sig de teknsika systemen i verkligheten och efter överlämning, kan vi välja bort eller till något som passar bättre

VÅRT TEAM

Vår kompetenta konsultteam

Johan Sundborger

VD, Uppdragsansvarig & Installationssamordnare

Johan är driven och engagerad och fokuserar på helheten redan från början i allt han gör. VVS-Ingenjör med mångårig erfarenhet från Installationsledning, Projektering,  Kontroll & Provning, CE-märkning. 


Johan Bergström

Installationssamordnare & Säkerhetsexpert

Johan har månårig erfarenhet inom EL & Tele, Data- installationer, med larm & säkerhet som spetskompetens.

Med stor arbetskapacitet, arbetsvilja och noggranhet lyfter Johan alla projekt en nivå till. Inga frågor lämnas därhän för en samordnad kontroll 

Tony Köhler

Installationssamordnare & Produktionsledare

Tony har många års erfarenhet från byggproduktion i roller som snickare, arbetsledare och sedemera projektledare. Därtill har Tony även hanterat kalkyl, projektering och garantiärenden. 

Med stor noggrannhet och ett gott öga för funktions & -händelsesamband jobbar är Tony en väldigt effektiv installationssamordnare i produktion och slutskede

Robin Svedhem

Projekteringsledare & Installationssamordnare

Robin har mångårig erfarenhet som VVS-konsult från projektering,  konstruktion och 3D-samordning.

Med en hög expertis inom den digitala sfären i CAD & BIM och styr Robin en alltid  väl fungerande projekteringsprocess i alla projekt.


Felicia Arborén

Miljösamordnare & Entreprenadingenjör

Felicia är certifierad assessor via Green Building Council för BREEAM och MIljöbyggnad. 

Med många års erfarenhet som entreprenadingenjör och arbetsledare har Felicia god erfarenhet och förståelse för vad projektering- och byggprocessen behöver från hennes roll 

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för mer information